[1]
Stachowska, E. 2019. Mediatyzacja religii w Polsce. Wybrane aspekty w kontekście koncepcji S.Hjarvarda. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne. 21, 4 (luty 2019).