[1]
Szostak, N.W. 2022. Experiment in catastrophe. Podróż śladami deportowanych mieszkańców Stettina w lutym 1940 roku. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne. 28, 2 (kwi. 2022), 17-23. DOI:https://doi.org/10.21697/ucs.2021.28.2.03.