[1]
Garstka, E. 2022. Pomiędzy akulturacją a społecznym zakotwiczeniem – spojrzenie na współczesną migrację młodych Polaków w Irlandii z perspektywy ich wyborów żywieniowych. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne. 28, 2 (kwi. 2022), 25-30. DOI:https://doi.org/10.21697/ucs.2021.28.2.04.