(1)
Baraniak, B. WARTOĊšCIOWE ASPEKTY PRACY SPEKTRUM ZAINTERESOWANIA GRUP DEFAWORYZOWANYCH. ucs 2018, 14.