(1)
Stachowska, E. Mediatyzacja Religii W Polsce. Wybrane Aspekty W kontekście Koncepcji S.Hjarvarda. ucs 2019, 21.