(1)
Mielicka-Pawłowska, H. Duchowość Jako Forma Konstruowania porządku Aksjonormatywnego. ucs 2019, 21.