(1)
Wielecki, K. MIĘDZY RÓŻNORODNOŚCIĄ KULTUROWĄ I ROZPADEM TOŻSAMOŚCI. ucs 2019, 9.