(1)
Koper, T. Cyganie (Romowie) a Ich Historia. Mitologia „wiecznej” wędrówki (zarys Problemu). ucs 2022, 27, 27-36.