(1)
Szostak, N. W. Experiment in Catastrophe. Podróż śladami Deportowanych mieszkańców Stettina W Lutym 1940 Roku. ucs 2022, 28, 17-23.