(1)
Garstka, E. Pomiędzy Akulturacją a społecznym Zakotwiczeniem – Spojrzenie Na współczesną Migrację młodych Polaków W Irlandii Z Perspektywy Ich wyborów żywieniowych. ucs 2022, 28, 25-30.