Jaskuła, S. (2018). EWALUACJA REFLEKSYJNA I REFLEKSYJNOŚĆ W EWALUACJI. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 15(2). Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2891