Bukalska, I. (2018). METODOLOGIA TEORII UGRUNTOWANEJ A TEORIA MARGARET S. ARCHE. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology, 10(1). Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2914