Wierzbicki, K. A. M. (2018). JAK CZYTAĆ TEKST, KTÓRYM JEST CZŁOWIEK. GLOSY DO PLATONA, KAROLA WOJTYŁY I MARGARET ARCHER. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology, 10(1). Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2915