Barbasiewicz, O. (2018). MODERNIZACJA TRADYCYJNYCH RÓL SPOŁECZNYCH KOBIET W JAPONII. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 11(2). Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2923