Markocka, M. (2019). PODMIOTOWOŚĆ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH W ŚWIETLE WYBRANYCH KONCEPCJI SOCJOLOGICZNO-FILOZOFICZNYCH. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology, 20(3). Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2980