Mariański, J. (2019). Godność ludzka jako nowy paradygmat w socjologii moralności. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology, 21(4). Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/3337