Stachowska, E. (2019). Mediatyzacja religii w Polsce. Wybrane aspekty w kontekście koncepcji S.Hjarvarda. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 21(4). Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/3339