Molenda, M. (2019). Zygmunt Bauman, David Lyon, Płynna inwigilacja rozmowy, tłum. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology, 9. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/3371