Rychłowska-Niesporek, A. (2021). Seeking a life partner with the use of internet technology. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 25(2), 51-62. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/8526