Szostak, N. W. (2022). Experiment in catastrophe. Podróż śladami deportowanych mieszkańców Stettina w lutym 1940 roku. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 28(2), 17-23. https://doi.org/10.21697/ucs.2021.28.2.03