Garstka, E. (2022). Pomiędzy akulturacją a społecznym zakotwiczeniem – spojrzenie na współczesną migrację młodych Polaków w Irlandii z perspektywy ich wyborów żywieniowych. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 28(2), 25-30. https://doi.org/10.21697/ucs.2021.28.2.04