BARANIAK, B. WARTOĊšCIOWE ASPEKTY PRACY SPEKTRUM ZAINTERESOWANIA GRUP DEFAWORYZOWANYCH. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, v. 14, n. 1, 26 lis. 2018.