WIERZBICKI, K. A. M. JAK CZYTAĆ TEKST, KTÓRYM JEST CZŁOWIEK. GLOSY DO PLATONA, KAROLA WOJTYŁY I MARGARET ARCHER. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology, v. 10, n. 1, 26 lis. 2018.