LEONARSKA, D. OSOBA LUDZKA JAKO PODMIOT JEDNOSTKOWY, SPOŁECZNY I RELACYJNY W WYBRANYCH KONCEPCJACH WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI SPOŁECZNEJ: TAYLOR, ARCHER, DONATI. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, v. 19, n. 2, 26 lis. 2018.