MARKOCKA, M. PODMIOTOWOŚĆ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH W ŚWIETLE WYBRANYCH KONCEPCJI SOCJOLOGICZNO-FILOZOFICZNYCH. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology, v. 20, n. 3, 28 luty 2019.