WIELECKI, K. MIĘDZY RÓŻNORODNOŚCIĄ KULTUROWĄ I ROZPADEM TOŻSAMOŚCI. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology, v. 9, 8 mar. 2019.