GARSTKA, E. Pomiędzy akulturacją a społecznym zakotwiczeniem – spojrzenie na współczesną migrację młodych Polaków w Irlandii z perspektywy ich wyborów żywieniowych. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, v. 28, n. 2, p. 25-30, 6 kwi. 2022.