Baraniak, Barbara. 2018. „WARTOŚCIOWE ASPEKTY PRACY SPEKTRUM ZAINTERESOWANIA GRUP DEFAWORYZOWANYCH”. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne 14 (1). https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2809.