Okrasa, Włodzimierz. 2018. „PRZESTRZENNE ASPEKTY NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH: SPRAWIEDLIWOŚĆ PRZESTRZENNA A ZRÓŻNICOWANIE DOBROSTANU LOKALNEGO – EWALUACJA WPŁYWU ŚRODKÓW ROZWOJOWYCH*”. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne 15 (2). https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2892.