Wierzbicki, Ks. Alfred Marek. 2018. „JAK CZYTAĆ TEKST, KTÓRYM JEST CZŁOWIEK. GLOSY DO PLATONA, KAROLA WOJTYŁY I MARGARET ARCHER”. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology 10 (1). https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2915.