Leonarska, Dorota. 2018. „OSOBA LUDZKA JAKO PODMIOT JEDNOSTKOWY, SPOŁECZNY I RELACYJNY W WYBRANYCH KONCEPCJACH WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI SPOŁECZNEJ: TAYLOR, ARCHER, DONATI”. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne 19 (2). https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2955.