Markocka, Magdalena. 2019. „PODMIOTOWOŚĆ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH W ŚWIETLE WYBRANYCH KONCEPCJI SOCJOLOGICZNO-FILOZOFICZNYCH”. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology 20 (3). https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2980.