Mariański, Janusz. 2019. „Godność Ludzka Jako Nowy Paradygmat W Socjologii moralności”. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology 21 (4). https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/3337.