Stachowska, Ewa. 2019. „Mediatyzacja Religii W Polsce. Wybrane Aspekty W kontekście Koncepcji S.Hjarvarda”. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne 21 (4). https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/3339.