Mielicka-Pawłowska, Halina. 2019. „Duchowość Jako Forma Konstruowania porządku Aksjonormatywnego”. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology 21 (4). https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/3341.