Wielecki, Krzysztof. 2019. „MIĘDZY RÓŻNORODNOŚCIĄ KULTUROWĄ I ROZPADEM TOŻSAMOŚCI”. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology 9 (marzec). https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/3363.