Szostak, Natalia W. 2022. „Experiment in Catastrophe. Podróż śladami Deportowanych mieszkańców Stettina W Lutym 1940 Roku”. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne 28 (2), 17-23. https://doi.org/10.21697/ucs.2021.28.2.03.