Garstka, Ewa. 2022. „Pomiędzy Akulturacją a społecznym Zakotwiczeniem – Spojrzenie Na współczesną Migrację młodych Polaków W Irlandii Z Perspektywy Ich wyborów żywieniowych”. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne 28 (2), 25-30. https://doi.org/10.21697/ucs.2021.28.2.04.