Baraniak, B. (2018) „WARTOŚCIOWE ASPEKTY PRACY SPEKTRUM ZAINTERESOWANIA GRUP DEFAWORYZOWANYCH”, Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 14(1). Dostępne na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2809 (Udostępniono: 4grudzień2021).