Łukaszewski, B. (2018) „SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE W KONTEKŚCIE MARGINALIZACJI PRZESTRZENI MIEJSKIEJ. STRATEGIE PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU NA PRZYKŁADZIE FUNKCJONOWANIA SUBKULTURY HIP-HOPOWEJ W WARSZAWIE”, Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 14(1). Dostępne na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2882 (Udostępniono: 4grudzień2021).