Okrasa, W. (2018) „PRZESTRZENNE ASPEKTY NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH: SPRAWIEDLIWOŚĆ PRZESTRZENNA A ZRÓŻNICOWANIE DOBROSTANU LOKALNEGO – EWALUACJA WPŁYWU ŚRODKÓW ROZWOJOWYCH*”, Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 15(2). Dostępne na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2892 (Udostępniono: 4grudzień2021).