Wierzbicki, K. A. M. (2018) „JAK CZYTAĆ TEKST, KTÓRYM JEST CZŁOWIEK. GLOSY DO PLATONA, KAROLA WOJTYŁY I MARGARET ARCHER”, Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology, 10(1). Dostępne na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2915 (Udostępniono: 4lipiec2020).