Leonarska, D. (2018) „OSOBA LUDZKA JAKO PODMIOT JEDNOSTKOWY, SPOŁECZNY I RELACYJNY W WYBRANYCH KONCEPCJACH WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI SPOŁECZNEJ: TAYLOR, ARCHER, DONATI”, Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 19(2). Dostępne na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2955 (Udostępniono: 4grudzień2021).