Markocka, M. (2019) „PODMIOTOWOŚĆ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH W ŚWIETLE WYBRANYCH KONCEPCJI SOCJOLOGICZNO-FILOZOFICZNYCH”, Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology, 20(3). Dostępne na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2980 (Udostępniono: 16lipiec2020).