Mariański, J. (2019) „Godność ludzka jako nowy paradygmat w socjologii moralności”, Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology, 21(4). Dostępne na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/3337 (Udostępniono: 3lipiec2020).