Stachowska, E. (2019) „Mediatyzacja religii w Polsce. Wybrane aspekty w kontekście koncepcji S.Hjarvarda”, Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 21(4). Dostępne na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/3339 (Udostępniono: 26maj2022).