Wielecki, K. (2019) „MIĘDZY RÓŻNORODNOŚCIĄ KULTUROWĄ I ROZPADEM TOŻSAMOŚCI”, Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology, 90. Dostępne na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/3363 (Udostępniono: 8sierpień2020).