Szostak, N. W. (2022) „Experiment in catastrophe. Podróż śladami deportowanych mieszkańców Stettina w lutym 1940 roku”, Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 28(2), s. 17-23. doi: 10.21697/ucs.2021.28.2.03.