Garstka, E. (2022) „Pomiędzy akulturacją a społecznym zakotwiczeniem – spojrzenie na współczesną migrację młodych Polaków w Irlandii z perspektywy ich wyborów żywieniowych”, Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 28(2), s. 25-30. doi: 10.21697/ucs.2021.28.2.04.