[1]
K. A. M. Wierzbicki, „JAK CZYTAĆ TEKST, KTÓRYM JEST CZŁOWIEK. GLOSY DO PLATONA, KAROLA WOJTYŁY I MARGARET ARCHER”, ucs, t. 10, nr 1, lis. 2018.